Obrazek nagłówka

 

O Nas

Fundacja Hospicyjna działa we Wrocławiu od marca 1998 roku.
Fundatorami Fundacji były: Elżbieta Gorayska – Mytych, Anna Orońska, Bożena Szaynok.

Początkowo Fundacja działała pod nazwą: Fundacja Budowy Hospicjum Onkologicznego we Wrocławiu, ponieważ w tym czasie istniała pilna potrzeba utworzenia stacjonarnego hospicjum. Po utworzeniu przez zakon Bonifratrów pierwszego we Wrocławiu hospicjum stacjonarnego, Fundacja zaczęła wspierać finansowo nowo otwartą placówkę, a także – Zespół Opieki Paliatywnej (dzisiaj Hospicjum Domowe) przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, opiekujący się chorymi w domach.

Od dwóch lat Fundacja wspiera także Hospicjum w Wilnie, pw. Bł. Ks. M. Sopoćki, które prowadzą polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

 

 

Fundacja Hospicyjna posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338

Celem Fundacji jest wspieranie ruchu paliatywno-hospicyjnego i wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc ludziom umierającym na choroby nowotworowe.

Opieka paliatywna i hospicyjna zajmuje się pacjentami z postępującymi, nieuleczalnymi chorobami, głównie nowotworowymi. Jej celem jest opanowywanie objawów fizycznych (opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna), psychologicznych, duchowych i socjalnych, a przez to poprawę, jakości i komfortu życia pacjentów i ich rodzin. Stara się zapewnić, by czas u schyłku życia był przeżyty w spokoju i godności, bez bólu i innych dokuczliwych objawów, a także bez poczucia bezradności, osamotnienia i odrzucenia. „Jesteś ważny, bo ty to ty – niezależnie od tego ile dni życia ci pozostało” mówiła twórczyni ruchu hospicyjnego Cecily Saunders.

W zaawansowanej fazie choroby nowotworowej pacjent najczęściej zostaje wypisany ze szpitala, a następnie może być objęty opieką hospicyjną w domu. U wielu chorych w terminalnym okresie choroby występuje jednak ogromne cierpienie, które złagodzić można tylko przy stałej 24 godzinnej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej, połączonej ze wsparciem psychologicznym, serdecznością, towarzyszeniem w trudnej drodze odchodzenia.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest w Polsce świadczona nieodpłatnie, ale uzyskiwane z NFZ fundusze, czy pomoc samorządów nie wystarczają na zapewnienie jej najwyższej jakości, nie pozwalają też na zapewnienie pacjentom niezbędnego nieraz wsparcia socjalnego. Dlatego Fundacja w czasie różnych akcji zbiera pieniądze na potrzeby Hospicjum Domowego i Stacjonarnego.

W Fundacji pracują tylko wolontariusze, dlatego całość zebranych pieniędzy trafia do chorych z Hospicjów. Z zebranych środków finansowane są zakupy sprzętu, leków, a także pomoc socjalna dla chorych.

Ruch hospicyjny wydaje się być znakiem czasu. Głoszone przezeń idee są przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego świata, w którym szerzą się egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości i starości, odrzucenie cierpienia a tym samym współczucia dla cierpiących. Ruch ten wpisuje się w nurt działań zmierzających do uczynienia naszego świata bardziej ludzkim.

 


Przekaż 1% podatku!

Zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy Fundacji zamiast do Urzędu Skarbowego. Aby przekazać 1% na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT podać numer KRS: 0000112338, wysokość wpłaty (maksymalnie 1% należnego podatku).
1% podatku

Skontaktuj się

 • Fundacja Hospicyjna
 • ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
 • tel. 71 34 36 392
 • kom. 668115667
 • fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
 • KRS 0000112338
 • REGON 931183238
 • NIP 899-218-64-07
 • Rachunek bankowy:
 • PKO BP SA IV O/Wrocław
 • Nr konta: 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605
W związku z licznymi telefonami informujemy, że Fundacja nie zajmuje się bezpośrednią opieką nad Chorymi. Fundacja wspiera finansowo Hospicja, które opiekują się Chorymi: Hospicjum prowadzone przez braci Bonifratrów i Hospicjum na pl. Hirszfelda.