Obrazek nagłówka

BRAT ŁUKASZ DMOWSKI, dotychczasowy przeor konwentu wrocławskich bonifratrów, „dobry duch” naszej fundacji, został wybrany prowincjałem polskiej prowincji.

Uczestnicy Biegów dla Hospicjów zapewne pamiętają, że co roku, nasz Bieg  zamykał brat  Łukasz jadący na rowerze w koszulce z napisem:

KAŻDY KONIEC JEST POCZĄTKIEM NOWEGO !!!

BRACIE ŁUKASZU! GRATULUJEMY I DZIĘKUJEMY ZA WIELKĄ POMOC, WSPARCIE, PRACĘ DLA FUNDACJI, GOŚCINNOŚĆ, ŻYCZLIWOŚĆ !

 

Brat Łukasz Dmowski: Urodzony 28 października 1978 r. w Białej Podlaskiej. Wstąpił do Zakonu Bonifratrów 7 stycznia 2005 roku, obłóczony 28 czerwca 2005 roku, śluby czasowe złożył 30 czerwca 2005 roku, a  śluby wieczyste 3 czerwca 2012 roku. Dnia 10 kwietnia 2018 roku, na XXXII Kapitule Prowincjalnej został wybrany na urząd Prowincjała Prowincji Polskiej. Brat Łukasz ukończył I Wydział Lekarski Warszawskiej Akademii Medycznej (2003). Jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych i geriatrii. Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz Szkołę Formatorów – czyli Międzywydziałowe Studia Podyplomowe z zakresu antropologii, psychologii i pedagogiki chrześcijańskiej na Akademii Ignatianum w Krakowie (2016). W zakonie pełnił funkcję magistra scholastyków (2012-2018) i przeora Konwentu Trójcy Przenajświętszej we Wrocławiu (2014-2018). Jest szczęśliwym wujkiem 4 siostrzenic.

Źródło: bonifratrzy.pl


Przekaż 1% podatku!

Zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy Fundacji zamiast do Urzędu Skarbowego. Aby przekazać 1% na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT podać numer KRS: 0000112338, wysokość wpłaty (maksymalnie 1% należnego podatku).
1% podatku

Skontaktuj się

 • Fundacja Hospicyjna
 • ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
 • tel. 71 34 36 392
 • kom. 668115667
 • fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
 • KRS 0000112338
 • REGON 931183238
 • NIP 899-218-64-07
 • Rachunek bankowy:
 • PKO BP SA IV O/Wrocław
 • Nr konta: 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605
W związku z licznymi telefonami informujemy, że Fundacja nie zajmuje się bezpośrednią opieką nad Chorymi. Fundacja wspiera finansowo Hospicja, które opiekują się Chorymi: Hospicjum prowadzone przez braci Bonifratrów i Hospicjum na pl. Hirszfelda.