Obrazek nagłówka

Zbiórka, w ramach XII wrocławskiej Niedzieli Hospicyjnej, na rzecz hospicjów: Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii,  stacjonarnego – Braci Bonifratrów oraz wileńskiego, im. Bł. M. Sopoćki  odbyła się 19 marca 2017 r.
Zgodę na przeprowadzenie kwesty otrzymaliśmy w 66 parafiach, w czterech więcej aniżeli rok temu. W sumie zebraliśmy 189 695 złotych i 57 groszy. Było to ok. 30 tysięcy więcej, aniżeli rok temu (w 2016 r. zebraliśmy 159 889 złotych, 87 groszy).  Ciesząc się z rozwoju naszej akcji, zdajemy sobie jednocześnie sprawę z potrzeb Chorych, podopiecznych hospicjów, które wspieramy.
W dniu 29 marca 2017 r. dokonaliśmy przelewów (w sumie: 170 726 zł.) na rzecz Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz na rzecz  Hospicjum Stacjonarnego Braci Bonifratrów.
Od trzech lat  przeznaczamy 10% zebranych pieniędzy na hospicjum im. Bł. M. Sopoćki w Wilnie, które prowadzą polskie siostry z Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Także w tym roku dokonaliśmy przelewu  na rzecz wileńskiego hospicjum ( 19 tys. złotych).
Zgodnie z zapewnieniem wszystkich obdarowanych hospicjów, pieniądze zostaną przeznaczone na potrzeby Chorych.
Pod kościołami kwestowało ok.  dwustu wolontariuszy, wśród których byli uczniowie, studenci, członkowie KSM, lekarze, pielęgniarki, księgowe, policjanci, pracownicy wyższych uczelni, ludzie różnych zawodów, a także emeryci i renciści. Jak co roku wszystkie osoby zaangażowane we Wrocławską Niedzielę Hospicyjną pracowały społecznie.
4 maja 2017 r. sprawozdanie z XII Wrocławskiej Niedzieli Hospicyjnej zostało przekazane ks. arcybiskupowi Józefowi Kupnemu.
Serdecznie Dziękujemy za wsparcie i pomoc: Księdzu Arcybiskupowi, Proboszczom wrocławskich parafii, Wolontariuszom, Darczyńcom!


Przekaż 1% podatku!

Zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy Fundacji zamiast do Urzędu Skarbowego. Aby przekazać 1% na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT podać numer KRS: 0000112338, wysokość wpłaty (maksymalnie 1% należnego podatku).
1% podatku

Skontaktuj się

 • Fundacja Hospicyjna
 • ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
 • tel. 71 34 36 392
 • kom. 668115667
 • fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
 • KRS 0000112338
 • REGON 931183238
 • NIP 899-218-64-07
 • Rachunek bankowy:
 • PKO BP SA IV O/Wrocław
 • Nr konta: 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605
W związku z licznymi telefonami informujemy, że Fundacja nie zajmuje się bezpośrednią opieką nad Chorymi. Fundacja wspiera finansowo Hospicja, które opiekują się Chorymi: Hospicjum prowadzone przez braci Bonifratrów i Hospicjum na pl. Hirszfelda.