Władze

Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji – Bożena Szaynok
Wiceprezes Fundacji – Andrzej Zawalski
Sekretarz Fundacji – Beata Jarlińska – Krzysztoń
Członek Fundacji – Anna Orońska
Księgowa: Izabela Diduszko

Rada Fundacji:
Krystyna Malkiewicz
Anna Kraucz- Miękus
Jerzy Filak

Więcej o Fundacji