Dokumenty

Poniżej zamieszczone zostały dokumenty rejestracyjne Fundacji:

  • STATUT
  • KRS
  • REGON – 931183238
  • NIP – 899-218-64-07

Więcej o Fundacji