Kontakt

Fundacja Hospicyjna
ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel. 71 34 36 392, kom. 668115667
email: fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
www.hospicjum.wroclaw.pl

KRS 0000112338
REGON 931183238
NIP 899-218-64-07

Rachunek bankowy:
PKO BP SA IV O/Wrocław
Nr konta 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605

Mapa: