Obrazek nagłówka

Hospicjum stacjonarne pw. św. Jana Bożego

Do hospicjum trafiają pacjenci w zaawansowanym stadium choroby (najczęściej choroby nowotworowej), gdy nie jest już możliwe jej wyleczenie (tzw. leczenie przyczynowe), natomiast możliwe jest uśmierzanie dolegliwości związanych z chorobą (tzw. leczenie objawowe). Opieka hospicyjna jest więc ukierunkowana na zapewnienie pacjentowi optymalnego komfortu poprzez wyeliminowanie lub maksymalne złagodzenie bólu, wsparcie psychologiczne i duchowe, leczenie ran, utrzymanie właściwej higieny. Choć dla każdego z nas najwłaściwszym miejscem do przeżywania umierania i ciężkiej choroby są nasze domy (z ewentualnym wsparciem hospicjum domowego), to zdarzają się sytuacje, w których osoba terminalnie chora może uzyskać właściwą opiekę jedynie w hospicjum stacjonarnym.

Hospicjum Świętego Jana Bożego działa przy ul. Poświęckiej 8 A we Wrocławiu już od 2000 roku; od roku 2015 roku wchodzi w skład Bonifraterskiego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. (bowiem szpitale bonifraterskie działają w takiej formie prawnej). Bracia Bonifratrzy mają nadzieję, że w najbliższych latach uda się poprawić warunki lokalowe i zwiększyć ilość miejsc w hospicjum. A celem tych działań jest to by wszyscy potrzebujący mogli przeżyć jak najłagodniej szczególny okres życia jakim jest umieranie.

Hospicjum Świętego Jana Bożego jest prowadzone przez Zakon Bonifratrów, którego szczególnym zadaniem jest okazywanie gościnności czyli szpitalnictwa (od łac. hospitalitas). Jest to jedyna placówka stacjonarnej opieki paliatywnej we Wrocławiu; obecnie dysponuje 29 łóżkami. Działalność hospicjum jest realizowana dzięki kontraktowi z Narodowym Funduszem Zdrowia (20 miejsc) i dotacji miejskiej. Przyjmowanie dodatkowych pacjentów, zakup sprzętu medycznego czy opatrunków specjalistycznych są możliwe-tak jak w innych tego typu placówkach- dzięki wsparciu Ludzi Dobrej Woli dokonywanemu poprzez Fundację Hospicyjną czy też bezpośrednio np. w ramach listopadowej kwesty na cmentarzach.

Tak dzieje się w przypadku obecności bardzo silnego bólu, występowania dolegliwości wymagających stosowania specjalistycznego sprzętu, częstych zmian leczenia farmakologicznego, konieczności całodobowego nadzoru czy różnorodnych względów socjalnych. Hospicjum Bonifratrów stara się odpowiadać na te potrzeby dzięki fachowemu zespołowi złożonemu z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów opiekunów medycznych, kapelana, psychologów, terapeutów zajęciowych oraz wolontariuszy. Wolontariusze w bardzo różnorodny sposób wspierają pacjentów hospicjum – zarówno bezpośrednio: przez obecność, rozmowę i pomoc w codziennych czynnościach, jak i poprzez przygotowywanie koncertów, pikników w ogrodzie czy pozyskiwanie wsparcia finansowego.

Więcej informacji na temat Hospicjum Bonifratrów i wolontariatu:

https://bonifratrzy.pl/hospicjum-wroclaw/kontakt/


Przekaż 1% podatku!

Zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy Fundacji zamiast do Urzędu Skarbowego. Aby przekazać 1% na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT podać numer KRS: 0000112338, wysokość wpłaty (maksymalnie 1% należnego podatku).
1% podatku

Skontaktuj się

 • Fundacja Hospicyjna
 • ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
 • tel. 71 34 36 392
 • kom. 668115667
 • fundacja@hospicjum.wroclaw.pl
 • KRS 0000112338
 • REGON 931183238
 • NIP 899-218-64-07
 • Rachunek bankowy:
 • PKO BP SA IV O/Wrocław
 • Nr konta: 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605
W związku z licznymi telefonami informujemy, że Fundacja nie zajmuje się bezpośrednią opieką nad Chorymi. Fundacja wspiera finansowo Hospicja, które opiekują się Chorymi: Hospicjum prowadzone przez braci Bonifratrów i Hospicjum na pl. Hirszfelda.