Wrocławska Niedziela Hospicyjna

Od 2006 r., co roku we Wrocławiu odbywa się Wrocławska Niedziela Hospicyjna. Akcja ta narodziła się we wrocławskim środowisku osób związanych z opieką hospicyjną nad dorosłymi. Ideą akcji było wsparcie finansowe Hospicjum Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz Hospicjum Stacjonarnego prowadzonego przez Zakon Bonifratrów oraz informowanie wrocławian z pomocą ulotek, rozdawanych w czasie kwesty, gdzie mogą szukać pomocy w razie choroby ich Bliskich. Od dwóch lat, 10% zebranych środków przeznaczonych jest dla hospicjum prowadzonego przez polskie siostry w Wilnie.

Na dzień akcji wyznaczono pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Co roku zgodę na zbiórkę wyraża arcybiskup metropolita wrocławski. Od dziesięciu lat w tym dniu pod kościołami Wrocławia stają wolontariusze, którzy społecznie zbierają pieniądze dla Chorych. Całość zebranych środków przeznaczona jest na potrzeby hospicjów. Przez akcję przewinęło się setki wolontariuszy, wśród których są uczniowie gimnazjum, studenci, środowiska duszpasterstw akademickich, lekarze, nauczyciele, pielęgniarki, policjanci, ludzie różnych zawodów, harcerze, członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, pracownicy wyższych uczelni, bracia zakonni. W czasie kwesty rozdajemy kilka tysięcy ulotek, informujących o naszej działalności. O Wrocławskiej Niedzieli Hospicyjnej informowały wrocławskie media. Od pierwszej Niedzieli Hospicyjnej, która odbyła się w 2006 r. , coraz więcej księży proboszczów uczestniczy w naszej akcji. Ponad dziesięć lat temu rozpoczynaliśmy naszą akcję w ponad 20 kościołach, obecnie kwestujemy w ponad 60 świątyniach. Nasi wolontariusze spotkają się nie tylko z hojnością Parafian, ale także z ich życzliwością, dobrym i ciepłym słowem. Od ponad dziesięciu lat we Wrocławiu dzieje się coś wyjątkowego, wielka wspólna inicjatywa duchownych i laikatu, której celem jest pomoc dla chorych z hospicjów. Od wczesnych godzin porannych, od pierwszych mszy świętych po późny wieczór, ostatnie wieczorne msze święte, bezinteresownie setki osób poświęcają swój czas dla Chorych.

Zebrane pieniądze zostają przeznaczone na potrzeby Chorych z wrocławskich hospicjów: Domowego przy Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz Stacjonarnego prowadzonego przez Zakon Bonifratrów. Od kilku lat część pieniędzy z Wrocławskiej Niedzieli Hospicyjnej (10%) przekazujemy na potrzeby Hospicjum Błogosławionego Księdza Michała Sopoćki, na ulicy Rossa 4 w Wilnie. Swoją wpłatą chcemy pomóc ruchowi hospicyjnemu zaczynającemu na Litwie swoją działalność. Dyrektorem Hospicjum jest Polka, siostra Michaela Rak ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego. Hospicjum w Wilnie jest pierwszym Hospicjum na Litwie i polskim dziełem w stolicy Litwy.

Zebrane w czasie zbiórki pieniądze w CAŁOŚCI zostają przeznaczona na potrzeby chorych, ponieważ członkowie Fundacji i jej wolontariusze pracują społecznie. Po zakończeniu akcji co roku składamy sprawozdanie Księdzu Arcybiskupowi wraz z informacją od obdarowanych hospicjów na co zostaną przeznaczone pieniądze.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI W 2017 ROKU

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI W 2016 ROKU

telewizja

http://wroclaw.tvp.pl/4136510/kwesta-dla-hospicjow (dostęp 20-12-2015)