O Fundacji

Fundacja Hospicyjna działa we Wrocławiu od marca 1998 roku.
Fundatorami Fundacji były: Elżbieta Gorayska – Mytych, Anna Orońska, Bożena Szaynok.

Początkowo Fundacja działała pod nazwą: Fundacja Budowy Hospicjum Onkologicznego we Wrocławiu, ponieważ w tym czasie istniała pilna potrzeba utworzenia stacjonarnego hospicjum. Po utworzeniu przez zakon Bonifratrów pierwszego we Wrocławiu hospicjum stacjonarnego, Fundacja zaczęła wspierać finansowo nowo otwartą placówkę, a także – Zespół Opieki Paliatywnej (dzisiaj Hospicjum Domowe) przy Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, opiekujący się chorymi w domach.

Od dwóch lat Fundacja wspiera także Hospicjum w Wilnie, pw. Bł. Ks. M. Sopoćki, które prowadzą polskie siostry ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego.

Fundacja Hospicyjna posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338

Celem Fundacji jest wspieranie ruchu paliatywno-hospicyjnego i wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc ludziom umierającym na choroby nowotworowe.

Opieka paliatywna i hospicyjna zajmuje się pacjentami z postępującymi, nieuleczalnymi chorobami, głównie nowotworowymi. Jej celem jest opanowywanie objawów fizycznych (opieka lekarska, pielęgniarska, rehabilitacyjna), psychologicznych, duchowych i socjalnych, a przez to poprawę, jakości i komfortu życia pacjentów i ich rodzin. Stara się zapewnić, by czas u schyłku życia był przeżyty w spokoju i godności, bez bólu i innych dokuczliwych objawów, a także bez poczucia bezradności, osamotnienia i odrzucenia. „Jesteś ważny, bo ty to ty – niezależnie od tego ile dni życia ci pozostało” mówiła twórczyni ruchu hospicyjnego Cecily Saunders.

W zaawansowanej fazie choroby nowotworowej pacjent najczęściej zostaje wypisany ze szpitala, a następnie może być objęty opieką hospicyjną w domu. U wielu chorych w terminalnym okresie choroby występuje jednak ogromne cierpienie, które złagodzić można tylko przy stałej 24 godzinnej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej, połączonej ze wsparciem psychologicznym, serdecznością, towarzyszeniem w trudnej drodze odchodzenia.

Opieka paliatywna i hospicyjna jest w Polsce świadczona nieodpłatnie, ale uzyskiwane z NFZ fundusze, czy pomoc samorządów nie wystarczają na zapewnienie jej najwyższej jakości, nie pozwalają też na zapewnienie pacjentom niezbędnego nieraz wsparcia socjalnego. Dlatego Fundacja w czasie różnych akcji zbiera pieniądze na potrzeby Hospicjum Domowego i Stacjonarnego.

W Fundacji pracują tylko wolontariusze, dlatego całość zebranych pieniędzy trafia do chorych z Hospicjów. Z zebranych środków finansowane są zakupy sprzętu, leków, a także pomoc socjalna dla chorych.

Ruch hospicyjny wydaje się być znakiem czasu. Głoszone przezeń idee są przeciwwagą dla zagrożeń współczesnego świata, w którym szerzą się egoizm, brak szacunku dla życia, pogarda dla słabości i starości, odrzucenie cierpienia a tym samym współczucia dla cierpiących. Ruch ten wpisuje się w nurt działań zmierzających do uczynienia naszego świata bardziej ludzkim.