Fundacja Hospicyjna działa we Wrocławiu od marca 1998 roku. 

Celem Fundacji jest wspieranie ruchu paliatywno-hospicyjnego i wszelkich inicjatyw mających na celu pomoc ludziom umierającym na choroby nowotworowe. Przede wszystkim Fundacja wspiera finansowo Zespół Opieki Paliatywnej przy Dolnośląskim Centrum Onkologicznym we Wrocławiu, opiekujący się chorymi w domach i stacjonarne hospicjum prowadzone przez Konwent OO. Bonifratrów.

Ostatnie dwudziestolecie charakteryzuje się wzrostem liczby zachorowań i zgonów na chorobę nowotworową, dlatego coraz poważniejszym problemem staje się opieka nad pacjentami, wobec, których podstawowe leczenie onkologiczne zakończyło się niepowodzeniem, a choroba rozwija się i nieuchronnie prowadzi do śmierci.
Okres przeżycia od stwierdzenia niemożności dalszego leczenia przyczynowego do śmierci chorego, bywa różnie długi, trwa nieraz ponad rok. Występują w tym czasie okresy lepszego i gorszego samopoczucia chorego, a także epizody zaostrzeń dolegliwości wymagające intensywnego postępowania objawowego.
W zaawansowanej fazie choroby nowotworowej pacjent najczęściej zostaje wypisany ze szpitala, a następnie może być objęty opieką hospicyjną w domu. U wielu chorych w terminalnym okresie choroby występuje jednak ogromne cierpienie, które złagodzić można tylko przy stałej 24 godzinnej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej, połączonej ze wsparciem psychologicznym, serdecznością, towarzyszeniem w trudnej drodze odchodzenia.

W minionych latach dzięki wpłatom prywatnym i środkom zebranym w czasie koncertów charytatywnych (m.in. występowali dla nas Wadim Brodski, Anna Szałapak, Grzegorz Turnau, Andrzej Sikorowski, Arka Noego) Fundacja Hospicyjna sfinansowała zakup łóżek specjalistycznych, sprzętu rehabilitacyjnego, koncentratorów tlenowych, materaców przeciwodleżynowych, środków opatrunkowych.

Fundacja Hospicyjna posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000112338

Dzięki temu zgodnie z art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) mogą Państwo przekazać 1% swojego podatku za miniony rok podatkowy Fundacji zamiast do Urzędu Skarbowego.
Podobnie jak w ubiegłych latach wszystkie wpłaty przeznaczymy na zakup sprzętu medycznego i dofinansowanie rozbudowy stacjonarnego hospicjum.

Aby przekazać 1% na rzecz naszej Fundacji należy w zeznaniu rocznym PIT :

  • podać nazwę: Fundacja Hospicyjna
  • podać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000112338
  • podać, w jakiej wysokości organ podatkowy ma dokonać wpłaty (maksymalnie
    1% należnego podatku)

Dziękujemy serdecznie za Państwa pomoc.

Kontakt:
Fundacja Hospicyjna
ul. Traugutta 57/59, 50-417 Wrocław
tel. 71 34 36 392
www.hospicjum.wroclaw.pl

KRS 0000112338
REGON 931183238
NIP 899-218-64-07

Rachunek bankowy:
PKO BP SA IV O/Wrocław
Nr konta 63 1020 5242 0000 2802 0153 2605

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2014

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2013

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2012

BILANS

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2011

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2010

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA

SPRAWOZDAWCZOŚĆ za rok 2008

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

BILANS

RACHUNEK WYNIKÓW

INFORMACJA DODATKOWA